Kroměříž

Městečko na řece Moravě s malebným náměstím se díky monumentální zámecké stavbě a přilehlé zahradě stalo místem odpočinku olomouckých biskupů a později arcibiskupů. Ti zde ovšem kromě odpočinku dělali i politiku a byli také nuceni vykonávat povinnosti světské vrchnosti. A tak se díky této skutečnosti můžete v tzv. „manském sále“ zadívat na obdivuhodnou rozsáhlou fresku mistra svého oboru, F. A. Maulbertsche. A pokud budete po procházce městečkem, které se stalo rodištěm např. malíře Maxe Švabinského nebo zpěváka Karla Kryla, unaveni, přijmete jistě rádi pozvání do dvou zdejších arcibiskupských zahrad. Jedna se nachází přímo pod zámkem a druhá jen asi 15 minut pěší chůze odtud. V čase květu se jedná o jednu z nejbarevnějších a nejkrásnějších zahrad u nás.